Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Biz sizi arayalım
Adınız soyadınız :
Telefon numaranız :
Güvenlik kodu :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Haberler

Kredi kartlarına 9 aya varan taksit imkanı

YANGIN YALITIMİ İLE İLGİLİ YÜRÜRLÜKTEKİ KURALLAR


 TS EN 13501–1 (23.12.2003): Yapı Mamulleri ve Yapı Elemanları – Yangın Sınıflandırması
– Bölüm 1: Alev Deneylerinden Elde Edilen Veriler Kullanılarak Sınıflandırma”
 TS ISO TR 11925–1 (20.04.2004): Yapı Malzemeleri – Yangın Dayanımı Deneyleri – Aleve
Doğrudan Maruz Kaldığında Tutuşabilirlik – Bölüm 1: Tutuşabilirlik Kuralları
 TS EN ISO 11925–2 (20.04.2004): Yapı Malzemeleri – Yangın Dayanımı Deneyleri – Aleve
Doğrudan Maruz Kaldığında Tutuşabilirlik – Bölüm 2: Tek Alev Kaynağıyla Deney
 TS ISO 11925–3 (20.04.2004): Yapı Malzemeleri – Yangın Dayanımı Deneyleri – Aleve
Doğrudan Maruz Kaldığında Tutuşabilirlik – Bölüm 3: Çok Alev Kaynağıyla Deney
 TS EN ISO 9239–1 (17.01.2005): Döşemelerin Yangına Tepki Deneyleri – Bölüm 1:
Radyant Isı Kaynağı Kullanılarak Yanma Özelliğinin Belirlenmesi 
 TS EN 13238 (29.11.2001): Bina Ürünlerinin Yangın Deneylerine Reaksiyonu – Tabakaların
Seçimi için Genel Kurallar ve Şartlandırma İşlemleri 
 TS EN 13823 (11.11.2002): Yapı Ürünleri  İçin Yangına Tepki Deneyleri – Tek Bir Yakma
Unsuru İle Termal Etkiye Maruz Kalan Döşemeler Haricindeki Yapı Ürünleri 
 TS EN ISO 13943 (18.03.2002): Yangın Güvenliği – Terimler Ve Tarifleri
 TS 1913 EN ISO 1716 (17.01.2005):  Yapı ürünlerinin yangına tepki deneyleri – Yanma
ısısının tayini
 TS EN ISO 1182 (09.03.2006): Yapı Malzemeleri - Yangın Dayanımı Deneyleri - Yanmazlık
Deneyi
 TS EN 1365–1 (07.02.2002): Yangına Dayanıklılık Deneyleri- Yük Taşıyıcı Elemanlar İçin-
Bölüm 1: Duvarlar 
 TS EN 1365–2 (19.03.2003): Yangına Dayanıklılık Deneyleri-Yük Taşıyıcı Elemanlar-Bölüm
2: Döşemeler ve Çatılar 
 TS EN 1365–3 (19.03.2003): Yangına Dayanıklılık Deneyleri-Yük Taşıyıcı Elemanlar-Bölüm
3: Kirişler    
 TS EN 1365–4 (05.04.2001): Taşıyıcı Elemanların Yangına Dayanıklılık Deneyi- Bölüm 4:
Kolonlar  
 TS EN 1634–1 (29.04.2003): Yangına Dayanıklılık Deneyleri-Kapı ve Kepenkler-Bölüm 1:
Yangın Kapıları ve Kepenkleri 
 TS EN 1634–3 (16.04.2003): Yangına Dayanıklılık Deneyi-Kapı ve Kepenkler-Bölüm 3:
Duman Kontrol Kapıları ve Kepenkleri 


Yangın yalıtımı ile ilgili yürürlükteki kurallar 

12 Haziran 2002 tarih ve 4390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” 

29 Temmuz 2004 tarih ve 25537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında, “Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına ve Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına Dair Tebliğ (TAU/2004-001)”

- 29 Kasım 2004 tarih ve 25655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne (89/106/EEC)  İlişkin Açıklayıcı Dokümanlar Hakkında Tebliğ (TebliğNo:TAU/2004-008) Açıklayıcı Doküman: Temel Gerek 2 - Yangın Durumunda Emniyet” 


Çalışmaları devam eden mevzuat ve standartlar 

-
tst EN 13501-2: Yapı Mamulleri Ve Yapı Elemanları - Yangın Sınıflandırması
Bölüm 2:
Yangına Dayanım Deneylerinden (Havalandırma Servisleri Hariç) Elde Edilen Veriler Kullanılarak Sınıflandırma 


AB ile uyumluluk 


         AB’de oluşturulan inşaat işlerinde kullanılan yapı malzemelerinin yanıcılık sınıfları ile ilgili deney prosedürlerine ait standartların tümü TSE tarafından  birebir tercüme edilerek Türk standardı olarak yayımlanmıştır. Bu nedenle ölçüm standartlarının AB ile uyumlu  oldukları söylenebilir.
        Yeni sınıflandırma metotlarını ortaya koyan EN 13501-1 standardı TSE tarafından tercüme edilerek Türk standardı olarak yayımlanmıştır. Bu standart; 5 farklı standarda göre yapılan testlerin sonuçlarına bağlı olarak tüm inşaat malzemelerinin hangi sınıflara dâhil olduğunu ortaya koyuyor. Ülkemizde bu standart TS EN 13501-1 numarası ile yayımlanarak yürürlüğe girse de; bu standartta bahsedilen testler ülkemizde henüz yapılamadığından uygulamaya geçememiştir. Benzer şekilde, yangına dayanıklılık sürelerinin tespitine yönelik EN 1365 ve EN 1634 serisi standartlar ülkemizde kısmen yayımlanmış olsa da bu standartlara yönelik deney altyapısı henüz oluşturulamamıştır.

Standart eksikliği

        AB’de yapı malzemelerinin yangın sınıflandırması ve  test prosedürlerine yönelik çalışmalar sürüyor (EN 13501-3,4,5 vb.). Sınıflandırma standartları ile ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından bu standartlar TSE tarafından tercüme edilerek Türk standardı olarak yayımlanacaktır.  
       Malzemelerin yanıcılık sınıflarının yanı sıra; yapı elemanlarının yangına dayanıklılık sürelerinin tespit edilmesi de yangın güvenliği açısından hayati öneme sahiptir. Yangın dayanıklılık süreleri ile ilgili EN 13501-2 standardı ülkemizde TSE tarafından 2006 yılı içerisinde yayımlanacak. 
       Buna karşılık bu sınıflandırma standardının araçları olan deney standartları bir kısmının çalışmaları tamamlanmıştır. AB’de çalışmaları tamamlanan tüm yangın dayanıklılık deneyleri ülkemizde yürürlüktedir. Henüz hazırlanma aşamasında olan standartlar ise çalışmaların tamamlanmasından sonra TSE tarafından Türk Standardı olarak yayımlanacaktır.  
“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”; inşaat işlerinde kullanılacak olan yapı malzemeleri ve yapı elemanlarının yangın karşısındaki davranışlarını; DIN 4102 standardına göre değerlendiriyor ve sınırlandırıyor. AB’de oluşturulan yeni standartlar ile yapı malzemelerinin yangın karşısındaki davranışlarını daha detaylı olarak inceleyerek farklı bir sınıflandırma sistemi ortaya koyuyor. Dolayısıyla ülkemizde yürürlükte olan yönetmeliğin, bu
yeni standart ve prosedürlere göre yeniden düzenlenmesi gerekiyor. 
Yangın yalıtımında kullanılan malzemelere ve birçok ürüne yönelik standartlar henüz Avrupa ve Türkiye’de oluşturulmamıştır. 

izoder

   
Diğer Bilgiler                             Geri Dön

 

 
Anasayfa     Kurumsal     Uygulama Alanları     Referanslar     Yalıtım Hakkında     İletişim
Copyright 2011 İzo Yalıtım